کتاب “نام آوران ایران زمین” در یک نگاه

معرفی بیش از 1200 نام آور معاصر و پیشکسوت ایرانی در عرصه های علم، ادب، فرهنگ، پزشکی، مهندسی، هنر، ورزش و …

و همچنین معرفی افتخارات بی بدیل ایران باستان از 8000 سال پیش تا به امروز (ایمپلنت 6500 ساله ایران–اولین چشم مصنوعی دنیا، اولین جراحی جمجمه دنیا و اولین انیمیشن دنیا در 5000 سال پیش، خط کش 5000 ساله با دقت یک میلیمتر–لوح حمورابی–دانشگاه و بیمارستان جندی شاپور–رصدخانه مراغه، اولین رصد خانه دنیا–معماری چند هزارساله ایران، مسجد جامع قزوین، مسجد جامع گناباد و …)